SwedeSafe
Teknik
Applikationer
Droppskål/värmepump
Samarbetspartners
Referenser
Nyheter
Kontakta oss
tag heuer replica
cartier replica sale
hublot replica
replica watches
hublot replica sale
 
Applikationer.
Tekniken bakom SwedeSafes produkter kan anpassas för att lösa de flesta problemområden där behovet av temperade ytor behövs. Kontakta oss gärna för att diskutera Ert problem.

Tillämpningsområden
Markplattor:

Entréer, sjukhem, hållplatser, på- och avstigningsplatser.
Symbolmarkplattor:
För synskadade i den offentliga miljön.
Handikappramper:
Beläggning av rullstolsramper.
Markytor för industrin:
Ytor för uppställning av frostkänsligt material, byggarbetsplatser (säkerhetsytor), kallager, tält, mobila markplattor etc.
Trappor:
Trappsteg, prefabricerade trappor.
Fartygsdäck:
Arbetsfartyg, fiskebåtar, militära fartyg, handikappanpassning av passagerarbåtar, säkerhetsytor på däck.

Tågväxelvärmare:
Nationella och internationella banverk.

 
 
En installation av 6st 1kvm stora markplattor med integrerad värmefunktion vid en spårvagnshållplats i stadsmiljö.
Del av ytan anpassad för synskadade.
  En rullstolsramp till entrén vid ett sjukhem. Ytan är färganpassad till omgivningen.

Sida: 1 av 4