SwedeSafe
Teknik
Applikationer
Droppskål/värmepump
Samarbetspartners
Referenser
Nyheter
Kontakta oss
 
Nyheter

2011-Februari
Fälttest


Befintliga fälttester är nu avslutade och Trafikverket och SwedeSafe har bestämt att tillsammans göra ytterligare två testinstallationer i syfte att få en färdig produkt klar för industrialisering. Dessa testinstallationer skall göras med Trafikverkets krav på vissa förbättringar som syftar till att få en enklare installation och ur service & underhålls aspekt är anpassad till Trafikverkets krav.

2008-augusti
Tågväxelvärmare


SwedeSafe har sedan två år tillbaka utvecklat en ny ”tågväxelvärmare” för nationella och internationella Banverk.
Målsättningen är att radikalt minska energiförbrukningen med
bibehållen eller ökad tillgänglighet.
 

2008-aug
Emission

För att kunna fortsätta utvecklingen av bolagets produktkoncept och för att
bearbeta marknaden mer kraftfullt , krävs finansiella resurser.
Sammanfattningsvis krävs att SwedeSafe´s finansiella ställning stärks.
Styrelse och ägare har mot bakgrund av ovanstående beslutat att genomföra
en nyemission.

  Tågväxelvärmare

 

Nationella och internationella banverk har idag utrustat sina tågväxlar med värme.
Dagens system utvecklades under 1950-talet och principen idag är densamma. Systemet är mycket energikrävande.
Tekniken är gammal och det finns ett stort intresse och behov av en ny teknik.

En normalstor växel drar lika mycket energi som en normalstor villa vilket är cirka
20 000kwh.

Det finns idag över 150 000 växlar i Europa med värme. Marknadspotential: 6–7 miljarder kronor.

SwedeSafe har idag ett samarbete med Banverket och Vossloh Nordic Switch System AB som är ensamleverantör av växlar till den nordiska marknaden och Japan.
Vossloh är ett av världens ledande företag i tågbranschen. Vossloh-koncernen omsätter 9 miljarder kronor.

 

 

Fälttest utfördes i Buddbyn norr om Boden under perioden november 2007 – mars 2008.
Denna vintern var den snörikaste på flera år. Testet var en stor framgång på alla punkter och såväl Banverket som Vossloh är mycket nöjda. Utvärderingen visade att vår teknik innebar en 43% energibesparing gentemot den närliggande växeln som användes som referensväxel.

Vi har för avsikt att successivt över tiden fasa in vår produkt på marknaden.

Produkten kan anpassas till de olika förekommande rälstyper som används inom järnväg, tunnelbana och spårvagnstrafik.
Produkten är skyddad via patent.

 

I samband med testet testades ytterligare en produkt från SwedeSafe, ”staggropsvärmare”, som även den används i en tågväxel och utgör en viktig del i funktionaliteten, testet genomfördes med samma goda resultat.

Denna produkt ”staggropsvärmare” behöver ingen ytterligare modifiering. Den skall paketeras och är klar för införsäljning till de olika banverksregionerna.
 
Not really everybody loves rolex replica, however the manufacturer includes a storied background and it has created numerable essential efforts in order to horology which can’t be refuted. For example, Rolex is actually broadly acknowledged along with making the very first water-resistant view; it’s also accountable for the very first view by having an instantly altering day, the actual Datejust; and also the very first view to exhibit 2 timezones at the same time, the actual GMT-Master. The interest these days is actually about the rolex replica sale, or even instead, the actual rolex replica – however very first, just a little background. The current rolex replica had been launched within 2005 as the actual all-gold GMT-Master II Ref. 116718LN. It had been to become a wedding anniversary design, and thus included the eco-friendly call within Rolex’s personal color. This particular brand new Rolex GMT-Master II’s size had been the same from 40mm, however it had what’s right now occasionally referred to as the actual “Super Case” as well as “Maxi Dial” – Rolex-speak with regard to bigger situation as well as call along with richer guns, respectively – and thus this appears as well as would wear bigger than it’s 40mm dimension indicate. As well as with regard to the very first time, this included the ceramic bezel which Rolex statements to become practically the begining as well as fade-proof. Additional modifications incorporate a bigger Trip-lock overhead, a brand new band along with refined middle hyperlinks as well as Easylink expansion, eco-friendly 24-hour hands, along with a brand new motion, the actual calibre 3186. The brand new 3186 motion doesn’t have brand new features within the old calibre 3185, however it has Rolex’s brand new Parachrom hairspring and also the procedure from the leaping hr hands has become softer and much more exact. Annually following the rolex replica sale. 116718LN, Rolex launched the actual half-gold, or even two-tone, edition referred to as the actual Ref. 116713LN; as well as within 2007, lastly launched the actual all-steel Ref. 116710LN. Whilst nobody might dispute concerning the specialized refinements from the brand new Rolex GMT-Master II wrist watches, something which was plainly lacking through these types of brand new wrist watches had been the actual bi-color bezels which created the actual old Rolex GMT-Master wrist watches therefore identifiable. In the event you had been asking yourself, the actual old versions experienced light weight aluminum bezel inserts, that could end up being very easily imprinted. However ceramic is really a a lot tougher materials to utilize, as well as for a long period, Rolex offers stated it had been not possible to create a bi-color bezel within ceramic. Therefore, picture the shock after that, whenever within Baselworld 2013 Rolex revealed a brand new metal Rolex GMT-Master II having a azure as well as dark ceramic bezel — the actual Ref. 116710BLNR (BLNR with regard to bleu/noir). It had been very easily among the superstars finally year’s display, as well as all of us mentioned within our hands-on this past year precisely how well-made the brand new ceramic bezel is actually, as well as exactly how good-looking the actual view is within the actual skin. Knowing through the truth that rolex replica sale GMT-Master II Ref. 116710BLNR items tend to be soaring from the racks – which the actual resell worth is very near to list costs, actually through Rolex requirements – it would appear that we’re not really the only real types that believe therefore. Actually, numerous sellers, a minimum of during my the main globe, are in fact getting reasonably limited with this item. Also it had been just following a lot searching as well as searching which i handled to locate a seller who had been pleased to market this from list cost. With this evaluation, I’m not really likely to let you know about the actual functions as well as specialized information on this particular view, I believe the actual abilities from the calibre 3186 happen to be nicely protected within our previously overview of the actual metal as well as precious metal Ref. 116713. Apart from, the actual fake rolex sale is actually this type of well-liked view which it ought to be absolutely no unfamiliar person to many individuals. However I’ll state how the situation is actually steadily built as well as nicely refined, and also the band as well as hold will also be from the best quality. Furthermore, the actual Easylink expansion, that allows the actual band to become subtly prolonged through 5mm, is really a lifesaver upon comfortable times. Not really everybody will probably be the enthusiast from the refined center-links, however I love this since it differentiates the actual GMT-Master II in the Submariner as well as causes it to be appear just a little dressier.