SwedeSafe
Teknik
Applikationer
Droppskål/värmepump
Samarbetspartners
Referenser
Nyheter 
Kontakta oss
 
Vilka är vi? Vad gör vi? Vart skall vi?
SwedeSafe AB är ett marknadsbolag som marknadsför och säljer produkter och systemlösningar i syfte att hålla ytor fria från snö och isbeläggning ur säkerhetssynpunkt.
Våra system används även för att temperera ytor som kräver en frostfri miljö. SwedeSafe AB erbjuder marknaden ett alternativ till de befintliga lösningar exempelvis hetvattenledning eller värmekabel som finns idag. Vår lösning bygger på att ytan på ett snabbt och energibesparande sätt håller en temperatur som förhindrar snö och isbildning. En individuell temperaturstyrning på varje enhet i installationen erbjuder användaren en optimal funktionalitet. Systemet förbrukar endast den energi som krävs vid det aktuella behovet. SwedeSafe AB erbjuder sina kunder ett kostnadseffektivt sätt att undvika problem med snö och isbildning. Ambitionen är att produkterna skall finnas tillgängliga på de marknader där behovet finns. SwedeSafe skall vara ett välkänt varumärke på de olika marknaderna.
  Dagens verklighet
Som vi känner till har vi i vår nordliga hemisfär problem med is och snö under vinterhalvåret. Tyvärr händer det många personolyckor och driftsstörningar på grund av detta. Det kostar både lidande och pengar för de som drabbas av olyckor relaterade till is och snö. Statistiken visar att särskilt utsatta platser är entréer, trappor, lutande plan, på -och avstigningsplatser till exempelvis buss, tåg och spårvagn. Kommuner och landsting lägger idag ner mycket kraft på att öka tillgängligheten för handikappade i den offentliga miljön. I den vardagliga miljön finns det åtskilligt material och utrustning som far illa och kan sluta fungera när det utsätts för kyla, snö och is.
Även om vetenskapen säger att vi går mot ett varmare klimat på våra breddgrader, lär vi inom det närmaste året eller årtusendet tvingas att leva med dagens problem och försöka hitta lösningar som underlättar för oss alla.

Med vänliga hälsningar

Lars Ohlsson VD SwedeSafe Marketing AB
 
When it comes to 3rd tranche about the hublot replica sale, this is the rolex submariner replica watches playthings desk on the street suppliers. It really is truly regular within the road about the town. I believe how the buddies that some standard feeling won't invest thing to consider in order to these types of reduced degree reproduction view. Just the person that does not have any kind of particulars for that department from the hublot replica sale might these people buy this kind of wrist watches. They are the easy category associated with high quality high quality low-cost reproduction view. Hopefully it's going to aid all of us for that purchasing from the fake desk.