SwedeSafe
Teknik
Applikationer
Droppskål/värmepump
Samarbetspartners
Referenser
Nyheter
Kontakta oss
 
Tekniken bakom SwedeSafe.
Plattorna drivs av 48V spänning. Plattorna kopplas parallellt i grupper om 2-5 enheter. Varje enhet är individuellt temperaturstyrd genom en integrerad sensor/givare som står i kontakt med en styrenhet. Styrenheten garanterar att rätt effekt levereras till varje platta. Kablarna mellan plattorna och transformator/styrboxen skall hållas så korta som möjligt och ledningsarean skall vara stor. Kablarna på primärsidan är inte kritiska vad gäller längd och area. Samtliga kablar skall vara godkända för utomhusbruk. Huvudströmbrytare skall alltid monteras. Skyddstransformator med tillräckligt högt IP och kapacitet skall användas.
Energiförbrukningen per enhet är beroende av det geografiska förhållandet samt vilken applikation det gäller. Ett riktvärde på förbrukningen är cirka 150-180W per kvadratmeter.
 
 
The second we have to expose you might be the actual an amount good hublot replica sale that's what we should generally get in touch with the actual good fake. The conventional associated with this kind of good fake rolex watches may be the higher needs for that spend as well as area in the wrist watches. The actual covers in the good hublot replica big bang watches are actually kind through the 1:1 laser beam computer modeling. Usually, the actual mildew manufacturing associated with this kind of hublot replica would be the first-class. These devices which in a position to create this particular situation is actually no less than more than a hundred zillion. This kind of reproduction couldn't end up being produced by a regular small manufacturing plant. However the disadvantage is actually which this kind of inexpensive hublot replica sale are incredibly small inside the industry. Due to the higher cost about the mildew for each solitary situation, the actual view manufacturing plant won't end up being totally free to build up brand new kinds as well as they might be usually produce the actual substantially well-known design.