SwedeSafe
Teknik
Applikationer
Droppskål/värmepump
Samarbetspartners
Referenser
Nyheter
Kontakta oss
 
Tekniken bakom SwedSafe.
Plattorna drivs av 48V spänning. Plattorna kopplas parallellt i grupper om 2-5 enheter. Varje enhet är individuellt temperaturstyrd genom en integrerad sensor/givare som står i kontakt med en styrenhet. Styrenheten garanterar att rätt effekt levereras till varje platta. Kablarna mellan plattorna och transformator/styrboxen skall hållas så korta som möjligt och ledningsarean skall vara stor. Kablarna på primärsidan är inte kritiska vad gäller längd och area. Samtliga kablar skall vara godkända för utomhusbruk. Huvudströmbrytare skall alltid monteras. Skyddstransformator med tillräckligt högt IP och kapacitet skall användas.
Energiförbrukningen per enhet är beroende av det geografiska förhållandet samt vilken applikation det gäller. Ett riktvärde på förbrukningen är cirka 150-180W per kvadratmeter.